WEB
หลังจากเวปไซต์เสร็จ สามารถ update ข้อมูลได้อีกมั๊ย
เราบริการหลังการขายเป็นอย่างดี ท่านไม่ต้องกังวลใจเราจะดูแลปรับเปลี่ยน ข้อมูล รูปภาพ ให้อย่างแน่นอน
จะออกแบบยังงัยให้เวปประสบความสำเร็จ
ภาพยนตร์ที่น่าสนใจเวปไซต์สวยๆนั้นมีมากมายในโลกนี้ แต่เวปไซต์ที่ดี และจะประสบความสำเร็จ นั้นต้องมาควบคู่กับการใช้งานที่เข้าใจง่าย และ สื่อสารชัดเจน
Function และ Feature บนเวปไซต์มีมากมายให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ
ยกตัวอย่างเช่น

www.etan4u.com        
เลือก ใช้เทคคนิคเปลี่ยนสีตัวถังรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ให้เกิดจินตภาพเดียวกัน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสั่งซื้อ

 www.maemeenai.com      
ใช้เทคนิค Flash Action Scrip สมุดเพื่อเสนอมุมมอง แนวความคิด และมี  Sketch Design ในมุมมองการพัฒนาในมุมมอง รูปแบบของเครื่องประดับ