OUR PICKS FOR YOU
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

คืนช้างสู่ธรรมชาติ 

สิงห์โต สตูดิโอ ขอแชร์เวปไซต์เกี่ยวกับของมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับช้างที่กำลังได้รับความเดือดร้อน บาดเจ็บ เร่ร่อนให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ พวกเขาไม่มีป่าอาศัยดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอด โดยการบุกพื้นที่ไร่นา สวนของชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งช้างที่มากับเจ้าของที่เดินขอค่าอาหารตามเมือง 

ช้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ มีบุญบารมี มีคุณค่า คู่บ้านเมืองของประเทศไทยมานาน ตอนนี้พวกเขาอยู่ในภาวะลำบาก จึงอยากขอให้ท่านที่เห็น Blog นี้ทุกคนช่วยกันไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้พวกเขาได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ มีความสุข มีอาหาร และได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ
ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 

http://www.elephantreintroduction.org/

01_TB_Blog_Elephant.jpg
01_TB_Blog_Elephant.jpg
[ Close ]